Gümrük Danışmanı
İhracat - İthalat İşlemleri

Gümrük Danışmanlığı

Gümrük danışmanlığı, eşyanın gümrük tarafından onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile alakalı gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yolu ile takip eden ve sonuçlandıran danışmanlık türüdür. (daha&helliip;)

Nasıl ithalatçı olunur?

Vergi numarası sahibi olan gerçek kişi ve tüzel kişi ile birlikte tüzel kişilik statüsüne sahip olmayanlar yürürlükteki mevzuat çerçevesine istinaden hukuki tasarruf yapabilme yetkisi tanınmış kişiler olabilirler. (daha&helliip;)

Nasıl ihracatçı olunur?

İhracatçılar Birliği üyeleri, Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olanlar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar firmaları ile birlikte yasal olarak ihracat işlemlerini gerçekleştirebilirler.  (daha&helliip;)