Gümrük Danışmanı
İhracat - İthalat İşlemleri

Hizmetlerimiz

İthalat İşlemleri

İthal edilecek olan eşyalar ile ilgili fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Nakliye firmalarından eşyaların ve evrak bilgilerinin takip bilgilerinin yapılması.

Eşyalar ile ilgili G.T.İ.P tespit çalışmaları.

İlgili kurum ve kuruluşlardan eşyaların ithalat mevzuatları gereğince izinlerinin alınması.

Gümrük vergisi, teminat, resim ve harçlarının hesaplandırılması.

Kabul ve tescil işlemleri ile birlikte eşyanın gerekli muayenesinin yapılması.

Talimatlarda yer alan bilgilere göre adrese eşya teslimi için organize çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

 

İhracat İşlemleri

İhraç edilmesi gereken eşyalar ile alakalı fizibilite çalışmaları.

İlgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemleri.

A.T.R, EUR 1, Menşe şahadetnamesi ve ülkenin durumlarına göre konsolosluklardan tasdik işlemleri .

Yurtdışına gönderilecek olan vesaiklerin kontrol edilmesi ve nakliyat firmalarına teslimatı.

 

Dahilde İşleme İşlemleri

Dahilde işleme rejimi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesinin temin edilmesi, stokların takibi, sürecin takibi ve kapama işlemlerinin yapılmasını sizler için üstleniyoruz.

 

Hariçte İşleme İşlemleri

Hariçte işleme izin belgelerinin temin edilmesi, süreç yönetimi ve kapatılması.

 

Antrepo Rejimi İşlemleri

İthal edilecek olan eşyaların antrepo beyannamesinin düzenlenmesi ve antrepoya alınması.

 

Geçici İthalat ve Geçici İhracat İşlemleri

Mevzu bahis eşyaların fuar, tanıtım, tamir gibi amaçlar için geçici ithalat ve geçici ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi.

 

Transit Rejimi İşlemleri

İlgili ön bilgilerin verilmesi, yönlendirilmesi ile birlikte transit beyannamesinin düzenlenmesi ve gümrük idareleri ile izinlerin yönetilmesi.

 

Serbest Bölge İşlemleri

Serbest bölge mevzuatı ile ilişkin bilgi aktarımının yapılması ve yönlendirme.

Giriş ve çıkış işlem formlarının gümrük statü belgelerinin tanzimi ve onay işlemleri.

 

Danışmanlık Hizmetleri

Dış ticaretin her alanında firmaların detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi.

Teşvik Mevzuatı proje ve işlemler danışmanlığı.

Dış Ticaret Mevzuatı desteği ve yönlendirmeleri.

Gümrük desteği ve yönlendirmeleri.

 

Diğer Hizmetlerimiz

Bu hizmetlerimiz dışında merak ettiğiniz hizmetlerimizi öğrenmek istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.