İletişim

Mevzu bahis eşyanın serbest bir şekilde dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabilmesi, eşya sahiplerinin adına hareket edenler tarafından direkt olarak temsil yolu ile veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yolu ile yapılması şeklinde beyan işlemi gerçekleştirilebilir. Uygulamalarda gümrük işlemleri için gümrük müşavirlik firmalarının verdikleri profesyonel hizmetlerden yararlanılmalıdır.

İthal Eşyalarının Kıymetinin Doğru Beyan Edilmesi Nedir?

Yurtdışından ithal edilecek olan eşyanın kıymeti üzerinden vergi alınır. Bu yüzden kıymet ihtilaflarının engellenebilmesi ve kıymet farklılıkları sebebiyle uygulanacak olan para cezalarından etkilenilmemesi için eşyaların doğru şekilde beyan edilmesi kritik bir önem teşkil etmektedir.

Yurt dışından düşük fiyatlara bulunmuş olan bir ürünün kıymet araştırması, gözetimi, izleme belgesi gibi uygulamalara tabi tutulması söz konusu olabilir. Ticaret politikası önlemlerinin büyük bir kısmı eşyaların türü ile alakalıdır.  Bu sebeple ithal edilecek olan eşyanın doğru beyanı önemlidir.

İthalat Bedelleri Nasıl Ödenir?

Dış ticaret faaliyetleri söz konusu olduğu zaman peşin ödeme, vesaik mukabili, akredif ve kabul kredili gibi farklı ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Mevzu bahis ödeme seçeneklerinin sağladıkları güvenceler de kendi içlerinde birtakım farklılıklar gösterebilmektedir. Bir takım ödeme çeşitleri yalnızca alıcının satıcı karşısında ya da satıcının alıcı karşısında kendisini güvence altına almasını sağlar.

İthalatçıların, ihracatçılara kabul ettirdikleri ve kendilerine uygun olan ödeme seçeneklerini doğru şekilde belirlemeleri büyük bir önem taşımaktadır.

Bizim ile iletişime geçin
Bize ihtiyaçlarınızı anlatın ve sizin için ideal çözümü tasarlayalım
Telefon WhatsApp Harita E-posta