İletişim

İhracatçılar Birliği üyeleri, Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olanlar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar firmaları ile birlikte yasal olarak ihracat işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

İhracatçı Birliği’ne üye olmak istediğiniz zaman aşağıda yer alan bilgileri hazırladıktan sonra herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ya da İrtibat Büroları’na başvuru yapabilirsiniz.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

– Vergi numarası ile ilişkin vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet yazısı.

– İmza fotokopisi

– Taahhütname

– Gerçek ve tüzel kişiler için ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

– Esnaflar ve sanatkarlar için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış esnaf sicil numarası ve üretim faaliyetini gösteren “Faaliyet Belgesi”

Bizim ile iletişime geçin
Bize ihtiyaçlarınızı anlatın ve sizin için ideal çözümü tasarlayalım
Telefon WhatsApp Harita E-posta