İletişim

Vergi numarası sahibi olan gerçek kişi ve tüzel kişi ile birlikte tüzel kişilik statüsüne sahip olmayanlar yürürlükteki mevzuat çerçevesine istinaden hukuki tasarruf yapabilme yetkisi tanınmış kişiler olabilirler. Ortaklıklar ise ithalat işlemlerini yürütebileceğiniz türlerdir.

Fakat özel anlaşmalı ithalatlar, kitap ve dergi yayınları ithalatı ve Türkiye’de yer alan uluslararası fuar ve sergilerde müsteşarlık tarafından perakende satışına izin verilen ürünlerin ithalatında vergi numarasına sahip olmanıza gerek yoktur.

İnsan, hayvan ve doğanın korunması amacı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınmış olan önlemler kapsamındaki malların tamamı ithal edilebilir. İthalat kanunlarında belirli kurum ve kuruluşlara bırakılan maddelerin ithal edilmesi bu kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir.

İthalatçı olmak isteyen kişiler, mevzuat hükümleri ile ilişkin almaları gereken belgeleri alarak yakınlarındaki gümrük idarelerine başvuru yapabilirler. Başvuru yapılırken kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile başvuru yapabilirsiniz.

Müsteşarlık tarafından aksi bir durum belirtilmediği süre boyunca, İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesindeki yetkili kuruluşlardan alınan özel belgeler düzenlenen takvim yılı içerisinde geçerliliğini korumaktadır.

Bizim ile iletişime geçin
Bize ihtiyaçlarınızı anlatın ve sizin için ideal çözümü tasarlayalım
Telefon WhatsApp Harita E-posta